Ensam vårdnad och gemensam vårdnad – vad gäller?

På vår advokatbyrå är vi specialiserade inom bland annat familjerättsfrågor, som exempelvis vårdnadstvister och fall som rör ensam vårdnad. Vid en separation eller skilsmässa kan oenighet uppstå om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget ska se ut. Vi har en lång och gedigen erfarenhet av vårdnads-, boende- och umgängestvister. Vi hjälper dig att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp för att täcka en del av dina kostnader för juridiskt biträde.

Att ha vårdnad över ett barn innebär det rättsliga ansvaret av barnet, och det finns olika former av vårdnad. De två mest förekommande varianterna är ensam vårdnad och gemensam vårdnad (ofta kallad delad vårdnad). Utöver dessa varianter förekommer även andra konstellationer av vårdnad, som att exempelvis en eller flera släktingar ansvarar för barnet.

Utgångspunkten när ett par med barn separerar är gemensam vårdnad, och i de situationer då föräldrarna inte bor tillsammans kommer de själva överens om var barnet ska bo någonstans. Är situationen svårhanterlig och föräldrarna inte kan enas kan domstolen och vi som familjerättsjurister vara till hjälp att fatta rätt beslut.

Så går det till att ansöka om ensam vårdnad

När du anser att den andra föräldern inte är lämplig att fortsätta ha vårdnaden om ditt barn, exempelvis på grund av psykiska problem eller missbruk, kan du ansöka om ensam vårdnad.

Denna process ser sällan likadan ut beroende på hur situationen ser ut. Skiljer ni er och är överens om att en av er ska ha ensam vårdnad fyller ni i vad som ska gälla på ansökan om äktenskapsskillnad. På denna blankett finns även möjlighet att fylla i om ni vill ha så kallad gemensam vårdnad.

Du kan också vända dig direkt till oss på Advokatfirman Guide som är specialiserade på familjerättsfrågor. Vi hjälper dig att kämpa för din rätt till ensam vårdnad. För att vi ska få igenom vårdnadstvisten måste du kunna bevisa att det bästa för barnet är att du har ensam vårdnad, enligt lagen om umgängesrätt.

Advokatbyrå i centrala Malmö och Stockholm

Vi som arbetar på Advokatfirman Guide finns stationerade på två olika kontor. Vårt Malmökontor är beläget på Norra Vallgatan 72 och Stockholmskontoret ligger på Högbergsgatan 27.

Vill du träffa oss för ett fysiskt möte? Skicka oss ditt ärende så återkommer vi till dig inom kort. Vi erbjuder löpande kostnadsfria inledande rådgivningar för att du ska kunna diskutera ditt specifika ärende, och därefter får du bestämma hur du vill gå tillväga.

Vi besvarar alla frågor gällande din vårdnadstvist

Våra erfarna familjerättsjurister har lång erfarenhet av att arbeta med vårdnadstvister, och hjälper dig gärna att ta nästa steg i processen. Med vår samlade erfarenhet och kompetens inom familjerätt ser vi till att lösa dina problem.

Advokatbyrå med expertis inom flera verksamhetsområden

På vår advokatbyrå arbetar vi brett inom flera olika rättsområden. Vi säkerställer vår kompetens genom att samla all kompetens under ett och samma tak. På så sätt kan vi erbjuda juridisk rådgivning i varierande ärenden, oavsett om du söker hjälp som utsatt i ett brottmål till när du vill ha familjerättslig hjälp i en krånglig vårdnadstvist.

Våra verksamhetsområden

  • Familjerättvårdnadstvist, boende, umgänge och skilsmässa
  • Migrationsrätt – asylrätt, uppehålls- och arbetstillstånd
  • Företagsjuridik – tvister, ekobrott, avtalsrätt mfl.
  • Brottmål – misstänkt eller utsatt för brott
  • Socialrätt och tvångsvård

Vad kostar det att anlita en bra familjerättsjurist?

En fråga vi får med jämna mellanrum är vad priset är för att anlita en bra jurist inom familjerätt. Vad många då inte känner till är att man i flera fall kan få hjälp med dessa kostnader via staten eller hemförsäkringen.

Vi på Advokatfirman Guide följer advokatsamfundets riktlinjer i frågor som gäller debitering av arvode, som ska vara skäligt. Skäligheten bestäms utifrån ett par faktorer:

  • Uppdragets art
  • Uppdragets tidsåtgång, storlek och svårighetsgrad
  • Tidspress och uppnått resultat

I majoriteten av fallen tillämpar vi den timtaxa som Regeringen fastställt för innevarande år. Har du frågor kring vad det kostar att anlita en av våra advokater är du välkommen att kontakta oss.

Gratis juridisk rådgivning med familjerättsjurist

Det är inte alltid livet går att förutspå och saker och ting inträffar som man inte tänkt sig. Då återstår juridiken för att lösa den rådande situationen.

För att inleda vår kontakt erbjuder vi en kostnadsfri rådgivning för att diskutera ditt ärende och besvara dina frågor. Givetvis är denna rådgivning förbehållslös. Du förbinder dig med andra ord inte till någon vidare kontakt med våra advokater om du inte önskar det själv. Fråga oss gärna vad som gäller!

Otroligt bra engagemang av advokaten för inte tala om förmågan att riva upp åklagarens diverse åtalspunkter, vilket s g s alltid leder till en dom man som klient känner sig nöjd med.

Alexander H.

Fantastiska, dedikerade, skickliga, sätter klienten i största fokus och är inte enbart kunniga ombud utan bryr sig på ett unikt sätt om människans situation.

David L.