Tjänster

vårdnadstvist-advokat-malmö-vårdnad

Vårdnadstvist

Har du hamnat i en vårdnadstvist och behöver ett juridiskt biträde hjälper vi gärna till. Vi erbjuder en inledande kostnadsfri rådgivning via telefon eller via fysiskt möte.

Läs mer

familjerätt-vårdnadstvist-malmö-barn

Familjerätt

Familjerätt omfattar frågor om äktenskap och samboende, arvsrätt samt förhållandet mellan föräldrar och barn.

Läs mer

Tjänster

Har du frågor gällande en ansökan om ensam vårdnad?