vårdnadstvist-advokat-malmö-vårdnad

Vårdnadstvist

En vårdnadstvist är en form av juridisk process där du kommer att behöva anlita en bra advokat med erfarenhet av familjerätt för att kunna kämpa för din rätt för ensam vårdnad. För att du ska få igenom din ansökan om ensam vårdnad krävs det att du bevisar att det är lämpligast för barnet att du ansvarar för vårdnaden. Anlita någon av våra familjerättsjurister på Advokatfirman Guide så hjälper vi dig.

En vårdnadstvist – hur går det till?

Om du vill ha ensam vårdnad och den andra vårdnadshavaren inte går med på det måste vårdnadsfrågan prövas i domstol. För att en domstol ska ge en av föräldrarna ensam vårdnad krävs det antingen att den andra föräldern är olämplig som vårdnadshavare eller att ni som föräldrar har så allvarliga samarbetssvårigheter att det inte går att komma överens i frågor gällande barnet. 

Om du funderar på att stämma din medförälder om vårdnaden är det klokt att ta kontakt med en specialist på området. Du kan oftast få hjälp att betala stora delar av ombudskostnaderna, antingen genom din hemförsäkring eller genom rättshjälp.

Har du frågor eller är du i behov av ett ombud är du välkommen att kontakta någon av våra jurister.

Anlita en bra advokat för att öka chanserna att vinna stämningen

Om det skulle vara så att samarbetssamtalet inte fungerar är nästa steg att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Under denna process är det alltid bra att ha någon form av juridisk rådgivare vid din sida. Detta ökar dina chanser att vinna på din stämning.

Våra familjerättsadvokater på Advokatfirman Guide har lång erfarenhet av vårdnadstvister och hjälper dig gärna vidare i processen. Ju tidigare du skaffar dig en bra advokat desto snabbare kommer du ut på andra sidan.

advokater-malmö-din-sak-vår-passion-tingsrätt-citat-1
Har du någon fråga gällande ensam vårdnad eller familjerätt i övrigt? Då är du välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri juridisk rådgivning.