vårdnadstvist-advokat-malmö-vårdnad

Vårdnadstvist

En vårdnadstvist är en form av juridisk process där du kommer att behöva anlita en bra advokat med erfarenhet av familjerätt för att kunna kämpa för din rätt för ensam vårdnad. För att du ska få igenom din ansökan om ensam vårdnad krävs det att du bevisar att det är lämpligast för barnet att du ansvarar för vårdnaden. Anlita någon av våra familjerättsjurister på Advokatfirman Guide så hjälper vi dig.

En vårdnadstvist – hur går det till?

En separation eller skilsmässa påverkar alla inblandade mer eller mindre känslomässigt av situationen. Du som förälder ställs inför tuffa val som har med barnet och vårdnaden att göra.

Det kan exempelvis uppkomma samarbetssvårigheter mellan er som föräldrar som går ut över barnet. För att förebygga dessa typer av problem vid en vårdnadstvist kan det underlätta att ta hjälp av våra familjerättsjurister för att hitta bästa möjliga lösning.

Vid en vårdnadstvist brukar man inledningsvis vända sig till familjerättsenheten för att få hjälp av en tjänsteman. Denna person för då ett samarbetssamtal mellan dig och den andra föräldern för att tillsammans nå en samförståndslösning.

Anlita en bra advokat för att öka chanserna att vinna stämningen

Om det skulle vara så att samarbetssamtalet inte fungerar är nästa steg att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Under denna process är det alltid bra att ha någon form av juridisk rådgivare vid din sida. Detta ökar dina chanser att vinna på din stämning.

Våra familjerättsadvokater på Advokatfirman Guide har lång erfarenhet av vårdnadstvister och hjälper dig gärna vidare i processen. Ju tidigare du skaffar dig en bra advokat desto snabbare kommer du ut på andra sidan.

advokater-malmö-din-sak-vår-passion-tingsrätt-citat-1

De vanligaste skälen för att ansöka om ensam vårdnad är:

  • Samarbetssvårigheter
  • Psykisk ohälsa
  • Missbruk
  • Våld

I de ärenden som slutar med att någon av föräldrarna får ensam vårdnad av barnet tas även beslut i vilken utsträckning barnet ska ha rätt till umgänge med den andra föräldern.

Viktigt att känna till vid en vårdnadstvist

  • I slutändan handlar det alltid om barnets bästa
  • Det är viktigt att du som förälder tar hänsyn till barnets egen uppfattning om den andra föräldern, även om du själv enbart ser det negativa
  • Barnet ska få komma till tals för att i så stor omfattning som möjligt kunna påverka det avgörande beslutet
  • Barnets ålder, mognad och vilja betraktas vid bedömningen i en vårdnadstvist
Kontakta oss familjerättsadvokater i Malmö eller Stockholm när du har frågor om en vårdnadstvist eller vill boka in en kostnadsfri juridisk rådgivning.